Automatyka Przemysłowa i Systemy Technik Napędowych

ADP

Bezpłatny kosztorys naprawy do 3 dni.

Indramat-Bosch Rexroth-Naprawa-Serwis-Diagnostyka-Serwosilników:

ADP104B-B05OB1-CS0H-A2N1

ADP104B-B05OB2-CS0H-D2N1

ADP104C-B05OA1-CS0H-A2N2

ADP104C-B05OA1-CS0H-B2N1

ADP104C-B05OA1-CS0H-D2N1

ADP104C-B05OA2-CS0H-C2N1

ADP104C-B05OA2-CS0H-C2N2

ADP104C-B05OB1-CS0H-A2N1

ADP104C-B05OB1-CS0H-A2N2

ADP104C-B05OB1-CS0H-B2N1

ADP104C-B05OB1-CS0H-C2N1

ADP104C-B05OB1-CS0H-D2N1

ADP104C-B05OB1-CS0H-E2N1

ADP104C-B05OB4-CS0H-B2N1

ADP104C-B35OA1-CS0H-B2N1

ADP104C-B35OB1-CS0H-A2N1

ADP104C-B35OB1-CS0H-B2N1

ADP104C-B35OB1-CS0H-D2N1

ADP104D-B05OA1-FS0H-A2N2

ADP104D-B05OA2-ES0H-C2N2

ADP104D-B05OA2-FS0H-A2N2

ADP104D-B05OB1-ES0H-A2N1

ADP104D-B05OB1-FS0H-A2N1

ADP104D-B05OB1-FS0H-A2N2

ADP104D-B05OB1-FS2H-A2N1

ADP104D-B05OB2-FS0H-A2N2

ADP134B-B05OB1-ES0H-B2N1

ADP134B-B05OB1-ES0H-D2N1

ADP134B-B05OB1-ES0H-D2V1

ADP134B-B05OB1-ES0H-E2N2

ADP134B-B05OB1-FS0H-A2N1

ADP134B-B05OB2-ES0H-A2N1

ADP134B-B35OA1-FS0H-A2N1

ADP134B-B35OB1-ES0H-B2N1

ADP134B-B35OB1-FS0H-A2N1

ADP134B-B35OB1-FS0H-B2N1

ADP134B-B35OB2-ES0H-B2N1

ADP134C-B05OA2-DS0H-A2N2

ADP134C-B05OA2-DS0H-C2N2

ADP134C-B05OB1-DS0H-B2N1

ADP134C-B05OB1-FS0H-E2N2

ADP134C-B35OA1-DS0H-A2N1

ADP134C-B35OA1-DS0H-B2N1

ADP134C-B35OB1-DS0H-A2N1

ADP134C-B35OB1-DS0H-B2N1

ADP134C-B35OB2-DS0H-A2N2

ADP134C-B35OB2-DS0H-B2N1

ADP134C-B35OB6-DS0H-B2N1

ADP134C-B35OB8-DS0H-B2N1

ADP134D-B05OA1-CS0H-A2N1

ADP134D-B05OA1-CS0H-D2N1

ADP134D-B05OB1-CS0H-A2N1

ADP134D-B05OB1-ES0H-A2N1

ADP134D-B05OB2-CS0H-A2N2

ADP134D-B35OA1-CS0H-A2N1

ADP134D-B35OA1-CS0H-A2N2

ADP134D-B35OA1-CS0H-A2N3

ADP134D-B35OA1-CS0H-B2N1

ADP134D-B35OA1-CS0H-D2N1

ADP134D-B35OA1-CS0H-E2N1

ADP134D-B35OB1-AS0H-B2N1

ADP134D-B35OB1-CS0H-A2N1

ADP134D-B35OB1-CS0H-A2N2

ADP134D-B35OB1-CS0H-B2N1

ADP134D-B35OB1-CS0H-D2N1

ADP134D-B35OL1-CS0H-B2N1

ADP134D-B35OL1-CS0H-D2N1

ADP164B-B05OA1-DS0H-A2N1

ADP164B-B05OA1-DS0H-B2N1

ADP164B-B05OB1-DS0H-B2N1

ADP164B-B05OB1-DS2H-A2N1

ADP164B-B05OB2-DS0H-E2N1

ADP164B-B35OA1-BS0H-A2N1

ADP164B-B35OA1-DS0H-A2N1

ADP164B-B35OA1-DS0H-B2N1

ADP164B-B35OA1-DS0H-D2N1

ADP164B-B35OB1-DS0H-A2N1

ADP164B-B35OB1-DS0H-B2N1

ADP164B-B35OB1-DS0H-D2N1

ADP164B-B35OB2-DS0H-A2N1

ADP164B-B35OB2-DS0H-E2N1

ADP164B-B35OL1-DS0H-D2N1

ADP164C-B05OB1-BS0H-A2N1

ADP164C-B05OB1-FS0H-B2N1

ADP164C-B05OB6-BS0H-A2N1

ADP164C-B35OA1-BS0H-B2N1

ADP164C-B35OA1-BS0H-B2V1

ADP164C-B35OB1-BS0H-A2N1

ADP164C-B35OB1-BS0H-B2N1

ADP164C-B35OB1-BS0H-B2V1

ADP164C-B35OB1-BS0H-D2N1

ADP164C-B35OB1-BS2H-B2V1

ADP164C-B35OB2-BS0H-A2N2

ADP164C-B35OB6-BS0H-B2N1

Naprawy pogwarancyjne obejmują :

Test wstępny:

Ocena prawidłowości montażu serwo silnika.

sprawdzenie rezystancji uzwojeń,

stanu izolacji elektrycznych,

sprawdzenie czujników zabudowanych w serwo silniku,

kontrola i testy wyposażenia dodatkowego ( hamulca, enkodera, elementów sterowniczych i regulacyjnych ),

demontaż,

kontrola stanu uzwojenia, łożysk i siedzeń,

mycie i suszenie,

wymiana łożysk i uszczelek,

montaż.

Test powykonawczy,

Test silnika sterownikiem producenta.

Powłoka lakiernicza.