Automatyka Przemysłowa i Systemy Technik Napędowych

IndraDyn A MAD

Bezpłatny kosztorys naprawy do 3 dni.

Indramat-Bosch Rexroth-Naprawa-Serwis-Diagnostyka-Serwosilników:

MAD100B-0050

MAD100B-0100

MAD100B-0150

MAD100B-0200

MAD100B-0250

MAD100C-0050

MAD100C-0100

MAD100C-0150

MAD100C-0200

MAD100C-0250

MAD100D-0050

MAD100D-0100

MAD100D-0150

MAD100D-0200

MAD100D-0250

MAD130B-0050

MAD130B-0100

MAD130B-0150

MAD130B-0200

MAD130B-0250

MAD130C-0050

MAD130C-0100

MAD130C-0150

MAD130C-0200

MAD130C-0250

MAD130D-0050

MAD130D-0100

MAD130D-0150

MAD130D-0200

MAD130D-0250

MAD160B-0050

MAD160B-0100

MAD160B-0150

MAD160B-0200

MAD160C-0050

MAD160C-0100

MAD160C-0150

MAD160C-0200

MAD180C-0050

MAD180C-0100

MAD180C-0150

MAD180C-0200

MAD180D-0050

MAD180D-0100

MAD180D-0150

MAD180D-0200

MAD225C-0050

MAD225C-0100

MAD225C-0150

Naprawy pogwarancyjne obejmują :

Test wstępny:

Ocena prawidłowości montażu serwo silnika.

sprawdzenie rezystancji uzwojeń,

stanu izolacji elektrycznych,

sprawdzenie czujników zabudowanych w serwo silniku,

kontrola i testy wyposażenia dodatkowego ( hamulca, enkodera, elementów sterowniczych i regulacyjnych ),

demontaż,

kontrola stanu uzwojenia, łożysk i siedzeń,

mycie i suszenie,

wymiana łożysk i uszczelek,

montaż.

Test powykonawczy,

Test silnika sterownikiem producenta.

Powłoka lakiernicza.