Automatyka Przemysłowa i Systemy Technik Napędowych

IndraDyn A MAF

Bezpłatny kosztorys naprawy do 3 dni.

Indramat-Bosch Rexroth-Naprawa-Serwis-Diagnostyka-Serwosilników:

MAF100B-0050

MAF100B-0100

MAF100B-0150

MAF100B-0200

MAF100B-0250

MAF100C-0050

MAF100C-0100

MAF100C-0150

MAF100C-0200

MAF100C-0250

MAF100D-0050

MAF100D-0100

MAF100D-0150

MAF100D-0200

MAF100D-0250

MAF130B-0050

MAF130B-0100

MAF130B-0150

MAF130B-0200

MAF130B-0250

MAF130C-0050

MAF130C-0100

MAF130C-0150

MAF130C-0200

MAF130C-0250

MAF130D-0050

MAF130D-0100

MAF130D-0150

MAF130D-0200

MAF130D-0250

MAF160B-0050

MAF160B-0100

MAF160B-0150

MAF160B-0200

MAF160C-0050

MAF160C-0100

MAF160C-0150

MAF160C-0200

MAF180C-0050

MAF180C-0100

MAF180C-0150

MAF180C-0200

MAF180D-0050

MAF180D-0100

MAF180D-0150

MAF180D-0200

MAF225C-0050

MAF225C-0100

MAF225C-0150

Naprawy pogwarancyjne obejmują :

Test wstępny:

Ocena prawidłowości montażu serwo silnika.

sprawdzenie rezystancji uzwojeń,

stanu izolacji elektrycznych,

sprawdzenie czujników zabudowanych w serwo silniku,

kontrola i testy wyposażenia dodatkowego ( hamulca, enkodera, elementów sterowniczych i regulacyjnych ),

demontaż,

kontrola stanu uzwojenia, łożysk i siedzeń,

mycie i suszenie,

wymiana łożysk i uszczelek,

montaż.

Test powykonawczy,

Test silnika sterownikiem producenta.

Powłoka lakiernicza.