Automatyka Przemysłowa i Systemy Technik Napędowych

MDD090

Bezpłatny kosztorys naprawy do 3 dni.

Indramat-Bosch Rexroth-Naprawa-Serwis-Diagnostyka-Serwosilników:

MDD090A-N-020-N2L-110GA0

MDD090A-N-020-N2L-110GA1

MDD090A-N-020-N2L-110GB0

MDD090A-N-020-N2L-110GB1

MDD090A-N-020-N2L-110PA0

MDD090A-N-020-N2L-110PA1

MDD090A-N-020-N2L-110PB0

MDD090A-N-020-N2L-110PB1

MDD090A-N-020-N2L-110PL1

MDD090A-N-020-N2L-130GA0

MDD090A-N-020-N2M-110GA0

MDD090A-N-020-N2M-110GA1

MDD090A-N-020-N2M-110GA2

MDD090A-N-020-N2M-110GB0

MDD090A-N-020-N2M-110GB1

MDD090A-N-020-N2M-110PA0

MDD090A-N-020-N2M-110PB0

MDD090A-N-020-N2M-110PB1

MDD090A-N-020-N2M-130GB0

MDD090A-N-030-N2L-110GA0

MDD090A-N-030-N2L-110GA1

MDD090A-N-030-N2L-110GB0

MDD090A-N-030-N2L-110GB1

MDD090A-N-030-N2L-110PA0

MDD090A-N-030-N2L-110PA1

MDD090A-N-030-N2L-110PB0

MDD090A-N-030-N2L-110PB1

MDD090A-N-030-N2L-110PB2

MDD090A-N-030-N2L-130GA0

MDD090A-N-030-N2L-130GB1

MDD090A-N-030-N2M-110GA1

MDD090A-N-030-N2M-110GA2

MDD090A-N-030-N2M-110GB1

MDD090A-N-030-N2M-110PA0

MDD090A-N-030-N2M-110PA1

MDD090A-N-030-N2M-110PB0

MDD090A-N-030-N2M-110PB1

MDD090A-N-040-N2L-110GA0

MDD090A-N-040-N2L-110GB0

MDD090A-N-040-N2L-110GB1

MDD090A-N-040-N2L-110GL0

MDD090A-N-040-N2L-110GR1

MDD090A-N-040-N2L-110PA0

MDD090A-N-040-N2L-110PB0

MDD090B-F-030-N2L-110GR0

MDD090B-F-040-N2L-110GB0

MDD090B-N-020-N2L-110GA0

MDD090B-N-020-N2L-110GA1

MDD090B-N-020-N2L-110GA2

MDD090B-N-020-N2L-110GB0

MDD090B-N-020-N2L-110GB1

MDD090B-N-020-N2L-110GL0

MDD090B-N-020-N2L-110PA0

MDD090B-N-020-N2L-110PA1

MDD090B-N-020-N2L-110PB0

MDD090B-N-020-N2L-110PB1

MDD090B-N-020-N2L-110PB2

MDD090B-N-020-N2L-110PL1

MDD090B-N-020-N2L-130GA1

MDD090B-N-020-N2L-130GA2

MDD090B-N-020-N2L-130GB2

MDD090B-N-020-N2L-130PA0

MDD090B-N-020-N2L-130PA1

MDD090B-N-020-N2M-110GA0

MDD090B-N-020-N2M-110GA1

MDD090B-N-020-N2M-110GA2

MDD090B-N-020-N2M-110GB0

MDD090B-N-020-N2M-110GB1

MDD090B-N-020-N2M-110PA0

MDD090B-N-020-N2M-110PA1

MDD090B-N-020-N2M-110PB0

MDD090B-N-020-N2M-110PB1

MDD090B-N-020-N2M-130PA1

MDD090B-N-020-N2M-130PB2

MDD090B-N-020-R2L-110PB0

MDD090B-N-020-R2L-130GA0

MDD090B-N-030-N2L-110GA0

MDD090B-N-030-N2L-110GA1

MDD090B-N-030-N2L-110GB0

MDD090B-N-030-N2L-110GB0/S040

MDD090B-N-030-N2L-110GB1

MDD090B-N-030-N2L-110GB1/S040

MDD090B-N-030-N2L-110GB2

MDD090B-N-030-N2L-110PA0

MDD090B-N-030-N2L-110PA1

MDD090B-N-030-N2L-110PB0

MDD090B-N-030-N2L-110PB1

MDD090B-N-030-N2L-130GA0

MDD090B-N-030-N2L-130GA1

MDD090B-N-030-N2L-130PA1

MDD090B-N-030-N2L-130PA2

MDD090B-N-030-N2L-130PB0

MDD090B-N-030-N2L-130PB1

MDD090B-N-030-N2M-110GA0

MDD090B-N-030-N2M-110GA1

MDD090B-N-030-N2M-110GA2

MDD090B-N-030-N2M-110GB0

MDD090B-N-030-N2M-110GB1

MDD090B-N-030-N2M-110GB2

MDD090B-N-030-N2M-110GL1

MDD090B-N-030-N2M-110PA0

MDD090B-N-030-N2M-110PA1

MDD090B-N-030-N2M-110PB0

MDD090B-N-030-N2M-110PB1

MDD090B-N-030-N2M-110PB2

MDD090B-N-030-N2M-110PL0

MDD090B-N-030-N2M-130GA1

MDD090B-N-030-N2M-130PA1

MDD090B-N-030-N2M-130PA2

MDD090B-N-030-R2L-110PB0

MDD090B-N-040-N2L-110GA0

MDD090B-N-040-N2L-110GA1

MDD090B-N-040-N2L-110GA2

MDD090B-N-040-N2L-110GB0

MDD090B-N-040-N2L-110PA1

MDD090B-N-040-N2L-110PA2

MDD090B-N-040-N2L-110PB0

MDD090B-N-040-N2L-110PB1

MDD090B-N-040-N2L-130PB0

MDD090B-N-040-N2M-110GA1

MDD090B-N-040-N2M-110GB1

MDD090B-N-040-N2M-110GB2

MDD090B-N-040-N2M-110PA0

MDD090B-N-040-N2M-110PA1

MDD090B-N-040-N2M-110PA2

MDD090B-N-040-N2M-110PB0

MDD090B-N-040-N2M-110PB1

MDD090C-F-020-N2L-110GB0

MDD090C-F-020-N2L-110PA0

MDD090C-F-030-N2L-110GA0

MDD090C-F-040-N2L-110GA0

MDD090C-F-040-N2L-110GL0

MDD090C-F-040-N2L-110PA1

MDD090C-N-020-N2L-110GA0

MDD090C-N-020-N2L-110GA1

MDD090C-N-020-N2L-110GA2

MDD090C-N-020-N2L-110GB0

MDD090C-N-020-N2L-110GB1

MDD090C-N-020-N2L-110GB2

MDD090C-N-020-N2L-110PA0

MDD090C-N-020-N2L-110PA1

MDD090C-N-020-N2L-110PA2

MDD090C-N-020-N2L-110PB0

MDD090C-N-020-N2L-110PB1

MDD090C-N-020-N2L-110PB2

MDD090C-N-020-N2L-110PR1

MDD090C-N-020-N2L-130GA0

MDD090C-N-020-N2L-130GA1

MDD090C-N-020-N2L-130GB0

MDD090C-N-020-N2L-130PA0

MDD090C-N-020-N2L-130PA1

MDD090C-N-020-N2L-130PA2

MDD090C-N-020-N2M-110GA0

MDD090C-N-020-N2M-110GA1

MDD090C-N-020-N2M-110GA2

MDD090C-N-020-N2M-110GB0

MDD090C-N-020-N2M-110GB1

MDD090C-N-020-N2M-110GB2

MDD090C-N-020-N2M-110GL0

MDD090C-N-020-N2M-110GR1

MDD090C-N-020-N2M-110GR2

MDD090C-N-020-N2M-110PA0

MDD090C-N-020-N2M-110PA1

MDD090C-N-020-N2M-110PA2

MDD090C-N-020-N2M-110PB0

MDD090C-N-020-N2M-110PB1

MDD090C-N-020-N2M-110PB2

MDD090C-N-020-N2M-130GB0

MDD090C-N-020-N2M-130GB1

MDD090C-N-020-N2M-130PB1

MDD090C-N-030-N2L-110GA0

MDD090C-N-030-N2L-110GA1

MDD090C-N-030-N2L-110GA2

MDD090C-N-030-N2L-110GB0

MDD090C-N-030-N2L-110GB1

MDD090C-N-030-N2L-110GB2

MDD090C-N-030-N2L-110GL2

MDD090C-N-030-N2L-110GR0

MDD090C-N-030-N2L-110GR2

MDD090C-N-030-N2L-110PA0

MDD090C-N-030-N2L-110PA1

MDD090C-N-030-N2L-110PA2

MDD090C-N-030-N2L-110PB0

MDD090C-N-030-N2L-110PB1

MDD090C-N-030-N2L-110PB2

MDD090C-N-030-N2L-110PL2

MDD090C-N-030-N2L-110PR0

MDD090C-N-030-N2L-130GA0

MDD090C-N-030-N2L-130GA1

MDD090C-N-030-N2L-130GA2

MDD090C-N-030-N2L-130PA0

MDD090C-N-030-N2L-130PA2

MDD090C-N-030-N2L-130PB0

MDD090C-N-030-N2L-130PB1

MDD090C-N-030-N2M-110GA0

MDD090C-N-030-N2M-110GA1

MDD090C-N-030-N2M-110GA2

MDD090C-N-030-N2M-110GB0

MDD090C-N-030-N2M-110GB1

MDD090C-N-030-N2M-110GB2

MDD090C-N-030-N2M-110GR0

MDD090C-N-030-N2M-110GR1

MDD090C-N-030-N2M-110PA0

MDD090C-N-030-N2M-110PA1

MDD090C-N-030-N2M-110PA2

MDD090C-N-030-N2M-110PB0

MDD090C-N-030-N2M-110PB1

MDD090C-N-030-N2M-110PB2

MDD090C-N-030-N2M-110PL0

MDD090C-N-030-N2M-130GB2

MDD090C-N-030-N2M-130PA1

MDD090C-N-030-N2M-130PA2

MDD090C-N-030-N2M-130PB0

MDD090C-N-030-N2M-130PB1

MDD090C-N-030-R2L-110PB0

MDD090C-N-040-N2L-110GA0

MDD090C-N-040-N2L-110GA1

MDD090C-N-040-N2L-110GA2

MDD090C-N-040-N2L-110GB0

MDD090C-N-040-N2L-110GB1

MDD090C-N-040-N2L-110PA0

MDD090C-N-040-N2L-110PA2

MDD090C-N-040-N2L-110PB0

MDD090C-N-040-N2L-110PB1

MDD090C-N-040-N2L-110PB2

MDD090C-N-040-N2L-130PB0

MDD090C-N-040-N2L-130PB2

MDD090C-N-040-N2M-110GA0

MDD090C-N-040-N2M-110GA1

MDD090C-N-040-N2M-110GA2

MDD090C-N-040-N2M-110GB0

MDD090C-N-040-N2M-110GB1

MDD090C-N-040-N2M-110GB2

MDD090C-N-040-N2M-110PA0

MDD090C-N-040-N2M-110PA2

MDD090C-N-040-N2M-110PB0

MDD090C-N-040-N2M-110PB1

MDD090C-N-040-N2M-110PB2

MDD090C-N-040-N2M-130GA1

MDD090C-N-040-N2M-130PA0

MDD090C-N-040-N2M-130PA1

MDD090C-N-040-N2M-130PB0

MDD090C-N-040-N2M-130PR0

MDD090C-N-040-R2L-110GB0

Naprawy pogwarancyjne obejmują :

Test wstępny:

Ocena prawidłowości montażu serwo silnika.

sprawdzenie rezystancji uzwojeń,

stanu izolacji elektrycznych,

sprawdzenie czujników zabudowanych w serwo silniku,

kontrola i testz wyposażenia dodatkowego ( hamulca, enkodera, elementów sterowniczych i regulacyjnych ),

demontaż,

kontrola stanu uzwojenia, łożysk i siedzeń,

mycie i suszenie,

wymiana łożysk i uszczelek,

montaż.

Test powykonawczy,

Test silnika sterownikiem producenta.

Powłoka lakiernicza.