Automatyka Przemysłowa i Systemy Technik Napędowych

MDD095

Bezpłatny kosztorys naprawy do 3 dni.

Indramat-Bosch Rexroth-Naprawa-Serwis-Diagnostyka-Serwosilników:

MDD095A-N-040-N2L-110PB0

MDD095B-N-030-N2L-110GA0

MDD095B-N-030-N2L-110PA0

MDD095B-N-030-N2L-110PB0

MDD095B-N-030-N2M-110GB1

MDD095B-N-030-N2M-110PB1

MDD095B-N-060-N2L-110PA0

MDD095C-N-030-N2L-110PB0

Naprawy pogwarancyjne obejmują :

Test wstępny:

Ocena prawidłowości montażu serwo silnika.

sprawdzenie rezystancji uzwojeń,

stanu izolacji elektrycznych,

sprawdzenie czujników zabudowanych w serwo silniku,

kontrola i testz wyposażenia dodatkowego ( hamulca, enkodera, elementów sterowniczych i regulacyjnych ),

demontaż,

kontrola stanu uzwojenia, łożysk i siedzeń,

mycie i suszenie,

wymiana łożysk i uszczelek,

montaż.

Test powykonawczy,

Test silnika sterownikiem producenta.

Powłoka lakiernicza.