Automatyka Przemysłowa i Systemy Technik Napędowych

MDD117

Bezpłatny kosztorys naprawy do 3 dni.

Indramat-Bosch Rexroth-Naprawa-Serwis-Diagnostyka-Serwosilników:

MDD117A-N-020-N2L-130GB0

MDD117A-N-030-N2L-130PB0

MDD117A-N-030-N2L-180PL0

MDD117B-N-020-N2L-130GB1

MDD117B-N-020-N2L-130PB1

MDD117B-N-030-N2L-130PB1

MDD117B-N-030-N2L-180PB0

MDD117B-N-030-N2M-130PB1

MDD117B-N-040-N2L-130PA0

MDD117B-N-040-N2L-180PA1

MDD117C-N-020-N2L-130GB0

MDD117C-N-030-N2L-130GB0

MDD117C-N-030-N2L-130GL1

MDD117D-N-030-N2L-130GB1

MDD117D-N-030-N2L-130GR1

Naprawy pogwarancyjne obejmują :

Test wstępny:

Ocena prawidłowości montażu serwo silnika.

sprawdzenie rezystancji uzwojeń,

stanu izolacji elektrycznych,

sprawdzenie czujników zabudowanych w serwo silniku,

kontrola i testz wyposażenia dodatkowego ( hamulca, enkodera, elementów sterowniczych i regulacyjnych ),

demontaż,

kontrola stanu uzwojenia, łożysk i siedzeń,

mycie i suszenie,

wymiana łożysk i uszczelek,

montaż.

Test powykonawczy,

Test silnika sterownikiem producenta.

Powłoka lakiernicza.