Automatyka Przemysłowa i Systemy Technik Napędowych

Bezpłatny kosztorys naprawy do 3 dni.

Indramat-Bosch Rexroth-Naprawa-Serwis-Diagnostyka-Serwosilników:

MHD095A-035-PG0-AN

MHD095A-035-PG0-LN

MHD095A-035-PP1-BN

MHD095A-058-PG1-RN

MHD095B-024-NG0-AN

MHD095B-024-NG0-BN

MHD095B-024-NP0-BN

MHD095B-024-PG0-BN

MHD095B-035-NG0-AN

MHD095B-035-NG0-BN

MHD095B-035-NG1-AN

MHD095B-035-NP0-BN

MHD095B-035-NP1-BN

MHD095B-035-PG0-AN

MHD095B-035-PG0-BN

MHD095B-035-PG1-AN

MHD095B-035-PG1-RN

MHD095B-035-PP0-AN

MHD095B-035-PP0-BN

MHD095B-035-PP1-AN

MHD095B-035-PP1-BN

MHD095B-035-PP1-RN

MHD095B-058-NG0-AN

MHD095B-058-NP0-AN

MHD095B-058-NP0-BN

MHD095B-058-PG0-AN

MHD095B-058-PG0-BN

MHD095B-058-PG1-AN

MHD095B-058-PG1-BN

MHD095B-058-PG1-RN

MHD095B-058-PP0-AN

MHD095B-058-PP1-AN

MHD095C-024-NG0-AN

MHD095C-024-NG0-BN

MHD095C-024-PG0-AN

MHD095C-024-PG0-BN

MHD095C-024-PP0-AN

MHD095C-035-NG0-AN

MHD095C-035-NG0-BN

MHD095C-035-NG1-AN

MHD095C-035-NG1-BN

MHD095C-035-NP0-BN

MHD095C-035-NP1-AN

MHD095C-035-NP1-BN

MHD095C-035-PG0-AN

MHD095C-035-PG0-BN

MHD095C-035-PG0-LN

MHD095C-035-PG1-AN

MHD095C-035-PG1-BN

MHD095C-035-PG1-RN

MHD095C-035-PP0-AN

MHD095C-035-PP0-BN

MHD095C-035-PP1-AN

MHD095C-035-PP1-BN

MHD095C-058-NG0-AN

MHD095C-058-NG0-BN

MHD095C-058-NG0-RF

MHD095C-058-NG1-AN

MHD095C-058-NG1-RN

MHD095C-058-NP0-AN

MHD095C-058-NP1-AN

MHD095C-058-PG0-AN

MHD095C-058-PG0-BN

MHD095C-058-PG1-AF

MHD095C-058-PG1-AN

MHD095C-058-PG1-BN

MHD095C-058-PG1-RN

MHD095C-058-PP0-AN

MHD095C-058-PP0-BN

MHD095C-058-PP0-RN

MHD095C-058-PP1-AN

MHD095C-058-PP1-BN

MHD095C-058-PP1-RN

Naprawy pogwarancyjne obejmują :

Test wstępny:

Ocena prawidłowości montażu serwo silnika.

sprawdzenie rezystancji uzwojeń,

stanu izolacji elektrycznych,

sprawdzenie czujników zabudowanych w serwo silniku,

kontrola i testz wyposażenia dodatkowego ( hamulca, enkodera, elementów sterowniczych i regulacyjnych ),

demontaż,

kontrola stanu uzwojenia, łożysk i siedzeń,

mycie i suszenie,

wymiana łożysk i uszczelek,

montaż.

Test powykonawczy,

Test silnika sterownikiem producenta.

Powłoka lakiernicza.