Automatyka Przemysłowa i Systemy Technik Napędowych

MHP093

Bezpłatny kosztorys naprawy do 3 dni.

Indramat-Bosch Rexroth-Naprawa-Serwis-Diagnostyka-Serwosilników:

MHP093B-035-HG0-AFNNNN

MHP093B-035-HG0-ANNNNN

MHP093B-035-HG1-AFNNNN

MHP093B-035-HG1-ANNNNN

MHP093B-035-HG1-BFNNNN

MHP093B-035-HG1-BNNNNN

MHP093B-035-HP0-ANNNNN

MHP093B-035-HP1-BNNNNN

MHP093B-058-HG0-ANNNNN

MHP093B-058-HG0-BNNNNN

MHP093B-058-HG0-RNNNNN

MHP093B-058-HG1-AFNNNN

MHP093B-058-HG1-ANNNNN

MHP093B-058-HG1-BFNNNN

MHP093B-058-HG1-BNNNNN

MHP093B-058-HG1-RNNNNN

MHP093B-058-HP0-BNNNNN

MHP093B-058-HP1-BFNNNN

MHP093C-035-HG0-AFNNNN

MHP093C-035-HG0-ANNNNN

MHP093C-035-HG0-BNNNNN

MHP093C-035-HG1-ANNNNN

MHP093C-035-HG1-BFNNNN

MHP093C-035-HG1-BNNNNN

MHP093C-035-HP0-ANNNNN

MHP093C-035-HP0-BNNNNN

MHP093C-035-HP1-ANNNNN

MHP093C-035-HP1-BNNNNN

MHP093C-058-HG0-AFNNNN

MHP093C-058-HG0-ANNNNN

MHP093C-058-HG0-BNNNNN

MHP093C-058-HG1-BFNNNN

MHP093C-058-HG1-BNNNNN

MHP093C-058-HP0-BNNNNN

MHP093C-058-HP1-BNNNNN

Naprawy pogwarancyjne obejmują :

Test wstępny:

Ocena prawidłowości montażu serwo silnika.

sprawdzenie rezystancji uzwojeń,

stanu izolacji elektrycznych,

sprawdzenie czujników zabudowanych w serwo silniku,

kontrola i testz wyposażenia dodatkowego ( hamulca, enkodera, elementów sterowniczych i regulacyjnych ),

demontaż,

kontrola stanu uzwojenia, łożysk i siedzeń,

mycie i suszenie,

wymiana łożysk i uszczelek,

montaż.

Test powykonawczy,

Test silnika sterownikiem producenta.

Powłoka lakiernicza.