Automatyka Przemysłowa i Systemy Technik Napędowych

MKD090

Bezpłatny kosztorys naprawy do 3 dni.

Indramat-Bosch Rexroth-Naprawa-Serwis-Diagnostyka-Serwosilników:

MKD090B-035-GG0-KN

MKD090B-035-GG1-KN

MKD090B-035-GG1-KS

MKD090B-035-GG2-KN

MKD090B-035-GP0-KN

MKD090B-035-GP1-KN

MKD090B-035-GP2-KN

MKD090B-035-KG0-KN

MKD090B-035-KG1-KN

MKD090B-035-KG1-KS

MKD090B-035-KG2-KN

MKD090B-035-KP0-KN

MKD090B-035-KP1-KN

MKD090B-035-KP2-KN

MKD090B-046-GG0-KN

MKD090B-046-GP0-KN

MKD090B-046-GP1-KN

MKD090B-046-KG0-KN

MKD090B-046-KG1-KN

MKD090B-046-KP0-KN

MKD090B-047-GG0-KN

MKD090B-047-GG1-KN

MKD090B-047-GG2-KN

MKD090B-047-GP0-KN

MKD090B-047-GP0-KS

MKD090B-047-GP1-KN

MKD090B-047-GP2-KN

MKD090B-047-KG0-KN

MKD090B-047-KG1-KN

MKD090B-047-KG1-KS

MKD090B-047-KG2-KN

MKD090B-047-KP0-KN

MKD090B-047-KP0-KS

MKD090B-047-KP1-KN

MKD090B-047-KP1-KS

MKD090B-047-KP2-KN

MKD090B-047-KP2-KS

MKD090B-058-GG0-KN

MKD090B-058-GG1-KN

MKD090B-058-GG2-KN

MKD090B-058-GP0-KN

MKD090B-058-GP0-KS

MKD090B-058-GP1-KN

MKD090B-058-KG0-KN

MKD090B-058-KG1-KN

MKD090B-058-KG2-KN

MKD090B-058-KP0-KN

MKD090B-058-KP0-KS

MKD090B-058-KP1-KN

MKD090B-058-KP1-KS

MKD090B-058-KP2-KN

MKD090B-085-GG0-AN

MKD090B-085-GG0-BN

MKD090B-085-GG1-AN

MKD090B-085-GG1-BN

MKD090B-085-GP0-AN

MKD090B-085-GP0-BN

MKD090B-085-GP1-AN

MKD090B-085-GP1-BN

MKD090B-085-KG0-AN

MKD090B-085-KG0-BN

MKD090B-085-KG1-AN

MKD090B-085-KG1-BN

MKD090B-085-KG1-RN

MKD090B-085-KP0-AN

MKD090B-085-KP0-BN

MKD090B-085-KP1-AN

MKD090B-085-KP1-BN

Naprawy pogwarancyjne obejmują :

Test wstępny:

Ocena prawidłowości montażu serwo silnika.

sprawdzenie rezystancji uzwojeń,

stanu izolacji elektrycznych,

sprawdzenie czujników zabudowanych w serwo silniku,

kontrola i testy wyposażenia dodatkowego ( hamulca, enkodera, elementów sterowniczych i regulacyjnych ),

demontaż,

kontrola stanu uzwojenia, łożysk i siedzeń,

mycie i suszenie,

wymiana łożysk i uszczelek,

montaż.

Test powykonawczy,

Test silnika sterownikiem producenta.

Powłoka lakiernicza.