Automatyka Przemysłowa i Systemy Technik Napędowych

IndraDyn S MSK

Bezpłatny kosztorys naprawy do 3 dni.

Bosch Rexroth-Naprawa-Serwis-Diagnostyka-Serwosilników:

MSK030C-0900-NN-M1-UG0-NNNN

MSK030C-0900-NN-M1-UG1-NNNN

MSK030C-0900-NN-M1-UP0-NNNN

MSK030C-0900-NN-M1-UP1-NNNN

MSK040B-0600-NN-M1-UG0-NNNN

MSK040B-0600-NN-M1-UG1-NNNN

MSK040C-0450-NN-M1-UP0-NNNN

MSK040C-0450-NN-M1-UP1-NNNN

MSK040C-0600-NN-M1-UG0-NNNN

MSK040C-0600-NN-M1-UG1-NNNN

MSK040C-0600-NN-M1-UP0-NNNN

MSK040C-0600-NN-M1-UP1-NNNN

MSK040C-0600-NN-S1-UP0-NNNN

MSK050C-0600-NN-M1-UP0-NNNN

MSK050C-0600-NN-M1-UP1-NNNN

MSK060C-0300-NN-M1-UP0-NNNN

MSK060C-0300-NN-M1-UP1-NNNN

MSK061C-0600-NN-M1-UP0-NNNN

MSK061C-0600-NN-M1-UP1-NNNN

MSK061C-0600-NN-S1-UG0-NNNN

MSK071E-0300-NN-M1-UP0-NNNN

MSK071E-0300-NN-M1-UP1-NNNN

MSK071E-0450-NN-M1-UG0-NNNN

MSK071E-0450-NN-M1-UG1-NNNN

MSK076C-0300-NN-M1-UP0-NNNN

MSK076C-0300-NN-M1-UP1-NNNN

MSK100B-0300-NN-M1-BP0-NNNN

MSK100B-0300-NN-M1-BP1-NNNN

MSK100C-0300-NN-M1-BP0-NNNN

MSK100C-0300-NN-M1-BP2-NNNN

MSK101D-0450-NN-M1-BP0-NNNN

MSK101D-0450-NN-M1-BP2-NNNN

Naprawy pogwarancyjne obejmują :

Test wstępny:

Ocena prawidłowości montażu serwo silnika.

sprawdzenie rezystancji uzwojeń,

stanu izolacji elektrycznych,

sprawdzenie czujników zabudowanych w serwo silniku,

kontrola i testy wyposażenia dodatkowego ( hamulca, enkodera, elementów sterowniczych i regulacyjnych ),

demontaż,

kontrola stanu uzwojenia, łożysk i siedzeń,

mycie i suszenie,

wymiana łożysk i uszczelek,

montaż.

Test powykonawczy,

Test silnika sterownikiem producenta.

Powłoka lakiernicza.