Automatyka Przemysłowa i Systemy Technik Napędowych

QSY

Bezpłatny kosztorys naprawy do 3 dni.

Bosch Rexroth-Naprawa-Serwis-Diagnostyka-Serwosilnik

QSY041B-030-HG0-UN

QSY041B-030-HG1-UN

QSY071B-030-HG0-UN

QSY071B-030-HG1-UN

QSY090B-020-HG0-UN

QSY090B-020-HG1-UN

QSY090B-020-HP0-UN

QSY090B-030-HG0-UN

QSY090B-030-HG1-UN

QSY090B-030-HP0-UN

QSY090B-030-HP1-UN

QSY093A-030-HG0-BN

QSY093A-030-HG1-BN

QSY093B-030-HG0-AN

QSY093B-030-HG0-BN

QSY093B-030-HG1-AN

QSY093B-030-HG1-BN

QSY093B-045-HG0-BN

QSY093B-045-HG1-BN

QSY112B-030-HG0-BN

QSY112B-030-HG1-AN

QSY112B-030-HG1-BN

QSY112B-030-HP0-BN

QSY112B-030-HP1-BN

QSY112C-030-HG0-BN

QSY112C-030-HG3-AN

QSY112C-030-HG3-BN

QSY112D-027-HG0-BN

QSY112D-027-HG3-BN

QSY115A-030-HG1-BN

Naprawy pogwarancyjne obejmują :

Test wstępny:

Ocena prawidłowości montażu serwo silnika.

sprawdzenie rezystancji uzwojeń,

stanu izolacji elektrycznych,

sprawdzenie czujników zabudowanych w serwo silniku,

kontrola i testy wyposażenia dodatkowego ( hamulca, enkodera, elementów sterowniczych i regulacyjnych ),

demontaż,

kontrola stanu uzwojenia, łożysk i siedzeń,

mycie i suszenie,

wymiana łożysk i uszczelek,

montaż.

Test powykonawczy,

Test silnika sterownikiem producenta.

Powłoka lakiernicza.