Automatyka Przemysłowa i Systemy Technik Napędowych

Naprawa Serwis Diagnostyka Bosch SR

Bezpłatny kosztorys naprawy do 3 dni.

Bosch Rexroth-Naprawa-Serwis-Diagnostyka-Serwosilników:

SR-A2.0013.030-00.000

SR-A2.0013.030-04.000

SR-A2.0013.030-10.000

SR-A2.0013.030-14.000

SR-A2.0013.060-04.000

SR-A2.0013.060-10.000

SR-A2.0013.060-14.000

SR-A2.0020.030-00.000

SR-A2.0020.030-10.000

SR-A2.0020.030-14.000

SR-A2.0020.030-14.080

SR-A2.0020.060-00.000

SR-A2.0020.060-00.015

SR-A2.0020.060-04.000

SR-A2.0020.060-10.000

SR-A2.0020.060-14.000

SR-A2.0026.030-00.000

SR-A2.0026.030-04.000

SR-A2.0026.030-10.000

SR-A2.0026.030-14.000

SR-A2.0026.060-00.000

SR-A2.0026.060-00.015

SR-A2.0026.060-04.000

SR-A2.0026.060-04.015

SR-A2.0026.060-10.000

SR-A2.0026.060-14.000

SR-A2.0041.030-00.000

SR-A2.0041.030-04.000

SR-A2.0041.030-10.000

SR-A2.0041.030-14.000

SR-A2.0041.060-00.000

SR-A2.0041.060-10.000

SR-A2.0041.060-14.000

SR-A3.0042.030-00.000

SR-A3.0042.030-04.000

SR-A3.0042.030-10.000

SR-A3.0042.030-14.000

SR-A3.0042.060-00.000

SR-A3.0042.060-10.000

SR-A3.0042.060-14.000

SR-A3.0068.030-00.000

SR-A3.0068.030-00.015

SR-A3.0068.030-04.000

SR-A3.0068.030-10.000

SR-A3.0068.030-10.825

SR-A3.0068.030-14.000

SR-A3.0068.060-00.000

SR-A3.0068.060-10.000

SR-A3.0068.060-14.000

SR-A3.0093.030-00.000

SR-A3.0093.030-00.015

SR-A3.0093.030-04.000

SR-A3.0093.030-10.000

SR-A3.0093.030-14.000

SR-A3.0093.060-00.000

SR-A3.0093.060-00.015

SR-A3.0093.060-04.000

SR-A3.0093.060-10.000

SR-A3.0093.060-14.000

SR-A3.0093.060-14.822

SR-A4.0091.030-00.000

SR-A4.0091.030-10.000

SR-A4.0091.030-14.000

SR-A4.0125.030-00.000

SR-A4.0125.030-04.000

SR-A4.0125.030-10.000

SR-A4.0125.030-14.000

SR-A4.0125.060-10.000

SR-A4.0125.060-14.000

SR-A4.0172.030-00.000

SR-A4.0172.030-00.015

SR-A4.0172.030-04.000

SR-A4.0172.030-10.000

SR-A4.0172.030-14.000

SR-A4.0172.060-00.000

SR-A4.0230.030-00.000

SR-A4.0230.030-00.048

SR-A4.0230.030-04.000

SR-A4.0230.030-10.000

SR-A4.0230.030-14.000

SR-A4.0230.060-04.000

SR-A4.0230.060-10.000

SR-A4.0230.060-14.000

SR-A5.0250.020-10.000

SR-A5.0250.030-04.000

SR-A5.0250.030-10.000

SR-A5.0250.030-14.000

SR-A5.0460.020-00.000

SR-A5.0460.020-10.000

SR-A5.0460.020-10.016

SR-A5.0460.030-00.000

SR-A5.0460.030-00.030

SR-A5.0460.030-04.000

SR-A5.0460.030-10.000

SR-A5.0460.030-14.000

SR-A5.0700.020-00.000

SR-A5.0700.020-00.016

SR-A5.0700.020-10.000

SR-A5.0700.020-10.016

SR-A5.0700.030-10.000

SR-B4.0125.060-00.000

SR-B4.0125.060-14.000

SR-B4.0172.060-00.000

SR-B4.0172.060-00.015

SR-B4.0230.030-00.030

SR-B4.0230.030-10.030

SR-B4.0230.060-10.000

SR-B4.0230.060-14.000

SR-B5.0250.020-10.000

SR-B5.0250.030-04.000

SR-B5.0250.030-10.000

SR-B5.0250.030-14.000

SR-B5.0460.020-00.000

SR-B5.0460.020-04.015

SR-B5.0460.020-10.000

SR-L0.0002.060-00.000

SR-L0.0002.060-04.000

SR-L0.0002.060-10.000

SR-L0.0002.060-14.000

SR-L0.0004.060-00.000

SR-L0.0004.060-04.000

SR-L0.0004.060-10.000

SR-L0.0004.060-14.000

SR-L0.0008.060-00.000

SR-L0.0008.060-00.008

SR-L0.0008.060-04.000

SR-L0.0008.060-10.000

SR-L0.0008.060-14.000

SR-L0.0009.060-00.000

SR-L0.0009.060-04.000

SR-L0.0009.060-10.000

SR-L0.0009.060-14.000

SR-L1.0008.060-00.000

SR-L1.0008.060-04.000

SR-L1.0008.060-10.000

SR-L1.0008.060-14.000

SR-L1.0012.060-00.000

SR-L1.0012.060-04.000

SR-L1.0012.060-10.000

SR-L1.0012.060-14.000

SR-L1.0016.060-00.000

SR-L1.0016.060-04.000

SR-L1.0016.060-10.000

SR-L1.0016.060-14.000

SR-L1.0023.060-00.000

SR-L1.0023.060-04.000

SR-L1.0023.060-04.821

SR-L1.0023.060-10.000

SR-L1.0023.060-14.000

Naprawy pogwarancyjne obejmują :

Test wstępny:

Ocena prawidłowości montażu serwo silnika.

sprawdzenie rezystancji uzwojeń,

stanu izolacji elektrycznych,

sprawdzenie czujników zabudowanych w serwo silniku,

kontrola i testz wyposażenia dodatkowego ( hamulca, enkodera, elementów sterowniczych i regulacyjnych ),

demontaż,

kontrola stanu uzwojenia, łożysk i siedzeń,

mycie i suszenie,

wymiana łożysk i uszczelek,

montaż.

Test powykonawczy,

Test silnika sterownikiem producenta.

Powłoka lakiernicza.